การวิจัย

จาก gaolab.net
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

งานวิจัยที่สนใจของศาสตราจารย์เกา คือ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการและการเผยแพร่ที่เกี่ยวกับ

1. การวางผังสิ่งแวดล้อม

2. ระบบการแจกจ่ายพลังงาน

3. การใช้วัสดุ recycle กับอาคาร

4. สุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการใช้และผลิตพลังงาน

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง

7. การพยากรณ์พลังงาน