「MediaWiki:Sidebar」の版間の差分

提供: 高偉俊研究室
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
19行目: 19行目:
 
** http://gaolab.net/wikie/|English
 
** http://gaolab.net/wikie/|English
 
** http://gaolab.net/wikiid|Indonesia
 
** http://gaolab.net/wikiid|Indonesia
** メインページ|Japanese
+
** http://gaolab.net/wikij|Japanese
 
** http://gaolab.net/wikik/|Korean
 
** http://gaolab.net/wikik/|Korean
 
** http://gaolab.net/wikith/|Thailand
 
** http://gaolab.net/wikith/|Thailand

2021年5月15日 (土) 19:36時点における最新版

  • 管理
    • MediaWiki:Sidebar|メニュー変更